Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

VD Chabeřice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-03-13

Telefon

724453435

E-mail

lucie.klimszova@pvl.cz

Osoba

Lucie Klimszová

Katastrální území

Chabeřice, Chabeřice, okres Kutná Hora

Parcelní číslo

2328

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Popis položky

Pozemek parc. č. 2328, o výměře 573 m², druh pozemku vodní plocha, jehož součástí je část vodního díla DVT 00000001 o délce 75 m, a rušená část vodního díla DVT 00000001 o délce 52 m, na pozemcích parc. č. 2649 a 2651.

Požadovaná cena

83040