Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemky p.č. 1981,2193,2200, 2202, 2203, 2210 a 2211 v k.ú. Lužec nad Cidlinou

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2023-03-18

Telefon

954009150

E-mail

milan.brucek@vls.cz

Osoba

Mgr. Milan Brůček

Útvar

OSM

Katastrální území

Lužec nad Cidlinou, Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové

Parcelní číslo

1981, 2193, 2200, 2202, 2203, 2210 a 2211

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o pozemek p.č. 1981, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 399 m2, p.č. 2193, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 42 m2, p.č. 2200, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 33 m2, p.č. 2202, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 2009 m2, p.č. 2203, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 6 m2, p.č. 2210, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 14 m2 a p.č. 2211, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 35 m2, vše zapsané na LV č. 936 pro k.ú. a obec Lužec nad Cidlinou

Požadovaná cena

19100