Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků parc. č. 198/4, 198/20, 198/21, 198/22 a 198/23, k. ú. Meziříčko u Letovic

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-03-17

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Katastrální území

Meziříčko u Letovic, Letovice, okres Blansko

Parcelní číslo

198/4, 198/20, 198/21, 198/22 a 198/23

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemků parc. č. 198/4, 198/20, 198/21, 198/22 a 198/23, k. ú. Meziříčko u Letovic

Požadovaná cena

225670