Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 488/22 Prodej pozemku p.č. 541/2 k.ú. Tomíkovice

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-03-17

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Tomíkovice, Žulová, okres Jeseník

Parcelní číslo

541/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 541/2 , ostatní plocha o výměře 63 m2,k.ú. Tomíkovice

Požadovaná cena

2900