Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemek p. č. st. 565 v k. ú. Přibice

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2023-03-17

Telefon

571425240

E-mail

gajdos@pmo.cz

Osoba

Mgr. Radek Gajdoš

Útvar

správy majetku

Katastrální území

Přibice, Přibice, okres Brno-venkov

Parcelní číslo

st. 565

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemek p. č. 565 v k. ú. Přibice, jehož součástí je stavba lehkého opevnění

Požadovaná cena

79800