Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o otevřenou část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00002845 a názvem „05 (U7,D) (U7) Nežárka II“, o délce 122 m, upravující koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10273151, ČHP 1-07-03-053), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemku parc. č. 2644 v k.ú. Dolní Ždár u Lásenice. Stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou vodní nádrže s trvalou zátopou.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-03-10

Telefon

387 683 182

E-mail

zuzana.pospisilova@pvl.cz

Osoba

Ing. Zuzana Pospíšilová

Útvar

Závod Horní Vltava

Katastrální území

Dolní Žďár u Lásenice, Dolní Žďár, okres Jindřichův Hradec

Pozemek

ne

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Popis položky

Jedná se o otevřenou část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00002845 a názvem „05 (U7,D) (U7) Nežárka II“, o délce 122 m, upravující koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10273151, ČHP 1-07-03-053), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemku parc. č. 2644 v k.ú. Dolní Ždár u Lásenice. Stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou vodní nádrže s trvalou zátopou.

Požadovaná cena

29300