Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku parc. č. 1095/22, k. ú. Blízkov

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-03-12

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Katastrální území

Blízkov, Blízkov, okres Žďár nad Sázavou

Parcelní číslo

1095/22

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku parc. č. 1095/22, k. ú. Blízkov

Požadovaná cena

7094