Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 22/2 v k. ú. Zachrašťany

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-03-11

Telefon

722951732

E-mail

BuriankovaK@spravazeleznic.cz

Osoba

Buriánková Kateřina

Útvar

O31

Katastrální území

Zachrašťany, Zachrašťany, okres Hradec Králové

Parcelní číslo

22/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

prodej pozemku - neplodná půda, ostatní plocha

Požadovaná cena

77000