Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků v k.ú. Výprachtice

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-03-11

Telefon

585711228

E-mail

smekalova@pmo.cz

Osoba

Mgr. Tereza Smékalová

Útvar

závod Horní Morava

Katastrální území

Výprachtice, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí

Parcelní číslo

st. 752

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek bývalého vodního mlýnu. Fakticky se jedná o pozemek, na kterém není evidovaná žádná stavba (zp. využití - zbořeniště) a je součásti nádvoří u průmyslového objektu (objektu pily).

Požadovaná cena

937

Katastrální území

Výprachtice, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí

Požadovaná cena

64667

Parcelní číslo

3297/5

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek bývalého náhonu, který je již zasypán. Fakticky se jedná o pozemek, který je součásti nádvoří u průmyslového objektu (objektu pily) a zčásti je zemědělsky obhospodařován.

Katastrální území

Výprachtice, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí

Požadovaná cena

47953

Parcelní číslo

3297/6

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek bývalého náhonu, který je již zasypán. Fakticky se jedná o pozemek, který je součásti nádvoří u průmyslového objektu (objektu pily).

Katastrální území

Výprachtice, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí

Požadovaná cena

1406

Parcelní číslo

3297/8

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek bývalého náhonu, který je již zasypán. Fakticky se jedná o pozemek, který je součásti nádvoří u průmyslového objektu (objektu pily).