Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek pozemková parcela č. 452 díl "a" v katastrálním území Dolní Malá Úpa

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-03-11

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Dolní Malá Úpa, Malá Úpa, okres Trutnov

Parcelní číslo

452 díl "a"

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek pozemková parcela č. 452 díl "a" dle geometrického plánu č. 408-353/2021, o výměře 118m2, v katastrálním území Dolní Malá Úpa se nachází na břehu řeky Malá Úpa. Odměřená část pozemkové parcely č. 452 díl "a" je vedena v katastru nemovitostí jako vodní plocha. Odměřená část je fakticky však pozemkem břehovým, který je z části zastavěný opěrnou zdí a z části tvoří zázemí pro parkoviště.

Požadovaná cena

59000


Přílohy