Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 485/22 Prodej lesních pozemků p.č. 580/1, p.č. 580/5 k.ú. Tomíkovice

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-03-10

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Tomíkovice, Žulová, okres Jeseník

Parcelní číslo

580/1, 580/5

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodewj p.č. 580/1 , lesní pozemek o výměře 180m2, p.č. 580/5 lesní pozemek o výměře 957 m2

Požadovaná cena

15000