Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 487/22 Prodej pozemku p.č. 443 k.ú. Tomíkovice

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-03-10

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Tomíkovice, Žulová, okres Jeseník

Parcelní číslo

443

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 443, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 753 m2

Požadovaná cena

99000