Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemky v k. ú. Strážnice na Moravě

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2023-03-09

Telefon

571425240

E-mail

gajdos@pmo.cz

Osoba

Mgr. Radek Gajdoš

Útvar

správy majetku

Katastrální území

Strážnice na Moravě, Strážnice, okres Hodonín

Parcelní číslo

1719/2, 1721/2, 1830/2, 1832/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemky v k. ú. Strážnice na Moravě

Požadovaná cena

254930