Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o prodej pozemků parc.č. 1395/13 o výměře 57 m2 (druh pozemku ostatní plocha), 4536/4 o výměře 193 m2 (druh pozemku vodní plocha) a nově vzniklého pozemku parc.č. 4536/16 o výměře 50 m2 (druh pozemku vodní plocha) v k.ú. Počátky, dle geometrického plánu č. 1312-124/2022 ze dne 11. 11. 2022, oddělený ze stávajícího pozemku parc.č. 4536/3 v k.ú. Počátky. Pozemky tvoří koryta bezejmenných drobných vodních toků (IDVT 10256120 a 10251716, ČHP 1-07-03-021). Pozemky, které jsou předmětem prodeje, budou dotčeny obnovou vodní nádrže se zemní hrází a trvalou zátopou.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-03-09

Telefon

387 683 182

E-mail

zuzana.pospisilova@pvl.cz

Osoba

Ing. Zuzana Pospíšilová

Útvar

Závod Horní Vltava

Katastrální území

Počátky, Počátky, okres Pelhřimov

Parcelní číslo

1395/13, část 4536/3, 4536/4

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o prodej pozemků parc.č. 1395/13 o výměře 57 m2 (druh pozemku ostatní plocha), 4536/4 o výměře 193 m2 (druh pozemku vodní plocha) a nově vzniklého pozemku parc.č. 4536/16 o výměře 50 m2 (druh pozemku vodní plocha) v k.ú. Počátky, dle geometrického plánu č. 1312-124/2022 ze dne 11. 11. 2022, oddělený ze stávajícího pozemku parc.č. 4536/3 v k.ú. Počátky. Pozemky tvoří koryta bezejmenných drobných vodních toků (IDVT 10256120 a 10251716, ČHP 1-07-03-021). Pozemky, které jsou předmětem prodeje, budou dotčeny obnovou vodní nádrže se zemní hrází a trvalou zátopou.

Požadovaná cena

9000