Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemky parcela č. 1141/2 a parcela č. 1141/17 v katastrálním území Ostrá

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-03-09

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Ostrá, Ostrá, okres Nymburk

Parcelní číslo

1141/2, 1141/17

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek parcela č. 1141/2 v katastrálním území Ostrá, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, výměra 59m2. Pozemek parcela č. 1141/17 v katastrálním území Ostrá, druh pozemku: ostatní plocha, výměra 460m2. Pozemky se nacházejí ve stavebně nesrostlé části obce Ostrá. Jsou přístupné po nezpevněné komunikaci, která vede po břehu řeky Labe.

Požadovaná cena

291000