Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej pozemků a staveb

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství - spis S 131/19

Platnost do

2023-03-06

Telefon

956236111

E-mail

ls236@lesycr.cz

Osoba

Ing. Filip Bohumínský

Útvar

Lesní správa Litoměřice

Katastrální území

Budyně nad Ohří, Budyně nad Ohří, okres Litoměřice

Parcelní číslo

st.p.č. 242, st.p.č. 243/2, st.p.č. 243/4, st.p.č. 409/2, st.p.č. 1555 oddělená z st.p.č. 243/1, p.p.č. 1480/14, p.p.č. 1480/64, p.p.č. 1480/66, stavba bez č.p./č.e na pozemku p.č. 546, stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 547

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemků a staveb bez č.p./č.e. v areálu bývalé odchovny bažantů v k.ú. Budyně nad Ohří. Pozemek p.p.č. 1555 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 899 m2, dle GP č. 672-227/2018 oddělený z st.p.č. 243/1 s druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2479 m2, pozemek st.p.č. 243/2 druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 229 m2, na němž se nachází stavba bez č.p./č.e. jiného vlastníka, pozemek st.p.č. 243/4 druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 227 m2, na němž se nachází stavba bez č.p./č.e. jiného vlastníka, pozemek st.p.č. 409/2 druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 128 m2, pozemek st.p.č. 242 druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 155 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., pozemek p.p.č. 1480/14 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 123 m2, pozemek p.p.č. 1480/64 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 59 m2, pozemek p.p.č. 1480/66 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 402 m2, Stavba bez č.p./č.e. na pozemku st.p.č. 546 ve vlastnictví jiného vlastníka, stavba bez č.p./č.e. na pozemku st.p.č. 547 ve vlastnictví jiného vlastníka, vše v k.ú. Budyně nad Ohří.

Požadovaná cena

1700000


Přílohy