Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej malé vodní nádrže Olešnice II postavené na pozemcích jiného vlastníka parc. č. 2368 a parc. č. 2369, včetně veškerého příslušenství, vše v k. ú. Olešnice na Moravě

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-03-06

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Katastrální území

Olešnice na Moravě, Olešnice, okres Blansko

Pozemek

ne

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Popis položky

Prodej malé vodní nádrže Olešnice II postavené na pozemcích jiného vlastníka parc. č. 2368 a parc. č. 2369, včetně veškerého příslušenství, vše v k. ú. Olešnice na Moravě

Požadovaná cena

348000