Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek pozemková parcela č. 2068/43 v katastrálním území Líšnice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-03-05

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Líšnice, Líšnice, okres Ústí nad Orlicí

Parcelní číslo

2068/43

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek pozemková parcela č. 2068/43, druh pozemku: ostatní plocha, výměra: 147m2, který vznikl geometrickým odměřením od původního pozemku pozemkové parcely č. 2068/1 v obci a katastrálním území Líšnice.

Požadovaná cena

10550


Přílohy