Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek pozemková parcela č. 3146/2 v katastrálním území Sopotnice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-03-04

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Sopotnice, Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí

Parcelní číslo

3146/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek - pozemková parcela č. 3146/2 v katastrálním území Sopotnice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha, výměra: 22m2. Pozemek se nachází v chatové osadě.

Požadovaná cena

9470