Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej části pozemku parc.č.665, k.ú. Luhy

Atributy nabídky

Zakladatel

Lesy České republiky, s.p.

Platnost do

2023-03-04

Telefon

770 655 288

E-mail

daniela.adamkova@lesycr.cz

Osoba

Daniela Adámková

Útvar

ST OPV LČR

Katastrální území

Luhy, Dolní Hbity, okres Příbram

Parcelní číslo

665

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o prodej části pozemku p.č. 665, vodní pl. (cca 42 m2) v k.ú. Luhy. Předmětná část pozemku je dotčena veř.stavbou (přečerpávající stanicí) pro stavbu kanalizace