Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 198 o výměře 115 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba Poštovní č.p. 225, stavba občanského vybavení, k.ú. Přítluky, obec Přítluky, LV č. 63, KÚ pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2023-03-04

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Markéta Hrušková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Přítluky, Přítluky, okres Břeclav

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej je podmíněn zachováním služebnosti formou pošty Partner

Požadovaná cena

1005000