Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č 1043/1 o výměře 630 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 153, objekt občanské vybavenosti, k. ú. Koryčany, obec Koryčany, LV č. 1740, KÚ pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Kroměříž. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2023-03-04

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Markéta Hrušková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Koryčany, Koryčany, okres Kroměříž

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej je podmíněn zachováním služebnosti formou dlouhodobé nájemní smlouvy

Požadovaná cena

9250000