Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 61 o výměře 206 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 33 rodinný dům, pozemek parc. č. 164 o výměře 422 m2, zahrada, k. ú. Česká Čermná, obec Česká Čermná, LV č. 122, KÚ pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod.. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2023-03-04

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Markéta Hrušková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Česká Čermná, Česká Čermná, okres Náchod

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej je podmíněn zachováním služebnosti formou pošty Partner

Požadovaná cena

2200000