Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 742, o výměře 393 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 20, stavba pro administrativu, k. ú. Vítkov, obec Vítkov, LV č. 123, KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Opava. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2023-03-04

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Jaroslav Černík

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Vítkov, Vítkov, okres Opava

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej formou E-aukce

Požadovaná cena

3500000