Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 92 o výměře 677 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 30, rodinný dům, k. ú. Želešice, obec Želešice, LV č. 590, KÚ pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-venkov. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2023-03-04

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Radek Zeman

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Želešice, Želešice, okres Brno-venkov

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej je podmíněn zachováním služebnosti formou pošty Partner

Požadovaná cena

3620000