Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek p. č. 8186/18 v k.ú. Varnsdorf

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-03-02

Telefon

474636229

E-mail

safarikova@poh.cz

Osoba

Šafaříková

Útvar

PEP

Katastrální území

Varnsdorf, Varnsdorf, okres Děčín

Parcelní číslo

8186/18

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p. č. 8186/18 v k.ú. Varnsdorf. Na pozemku je umístěná část stavby jiného vlastníka -- nesoulad v KN.

Požadovaná cena

2000