Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej st.p.č. 15/8 včetně tělesa jezu v k.ú. Čistá u Svatavy

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-02-25

Telefon

474 636 227

E-mail

citrakova@poh.cz

Osoba

Eva Citráková

Útvar

Povodí Ohře, státní podnik

Katastrální území

Čistá u Svatavy, Svatava, okres Sokolov

Parcelní číslo

15/8

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

st.p.č. 15/8 včetně stavby vodního díla - jezu

Požadovaná cena

50230