Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 163/22 Prodej pozemku p.č. 1369/9 k.ú. Travná u Jav. dle GP

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-02-20

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Travná u Javorníka, Javorník, okres Jeseník

Parcelní číslo

1369/9 dle GP

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 1369/9 k.ú. Travná u Jav. dle GP z p.,č. 1369/1 o výměře 62 m2

Požadovaná cena

24380