Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 822/22 Prodej pozemku p.č. 1369/10 dle GP k.u. Travná u Javorníka

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-02-20

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Travná u Javorníka, Javorník, okres Jeseník

Parcelní číslo

1369/10 dle GP

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 1369/10 dle GP o výměře 62 m2 z p.č. 169/1

Požadovaná cena

21000