Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej části pozemku p.č. 1307/1k.ú. Stárkov

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-02-19

Telefon

956172112

E-mail

dana.perna@lesycr.cz

Osoba

Perná Dana

Útvar

LS Dvůr Králové

Katastrální území

Stárkov, Stárkov, okres Náchod

Parcelní číslo

1307/4

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

• pozemek parc. č. 1307/1 o výměře 1 633 m2, s druhem pozemku ostatní plocha – neplodná půda zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu KP v Náchodě na LV č. 514 pro katastrální území Stárkov a obec Stárkov, okres Náchod, kraj Královéhradecký a předmětem prodeje je část oddělená dle GP č. 324-655/2021 označené jako p.p.č. 1307/4 o výměře 670 m2

Požadovaná cena

74000


Přílohy