Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek pozemková parcela č. 1899/38 v katastrálním území Vrchlabí

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-02-17

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Vrchlabí, Vrchlabí, okres Trutnov

Parcelní číslo

1899/38

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek pozemková parcela č. 1899/38 v katastrálním území Vrchlabí, druh pozemku - vodní plocha, vznikl geometrickým odměřením od původní pozemkové parcely č. 1899/25. Pozemek je přístupný pouze z vodní plochy řeky Labe, neboť je součástí tohoto vodního toku.

Požadovaná cena

3930