Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 51/2 o výměře 197 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 260, objekt občanské vybavenosti, k. ú. Luleč, obec Luleč, LV č. 780, KÚ pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Vyškov. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2023-01-19

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Denisa Janderková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Luleč, Luleč, okres Vyškov

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej je podmíněn zachováním služebnosti formou pošty Partner

Požadovaná cena

4300000