Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 2591 o výměře 669 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 539, objekt občanské vybavenosti, k. ú. Týn nad Vltavou, obec Týn nad Vltavou, zapsáno na LV č. 2220, KÚ pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2023-01-19

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Věra Kochová

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou, okres České Budějovice

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej je podmíněn zachováním služebnosti formou pošty Partner

Požadovaná cena

6350000