Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. St. 46 o výměře 306 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 61, rodinný dům, k. ú. Dalečín, obec Dalečín, LV č. 17, KÚ pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2023-01-19

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Jaroslav Černík

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Dalečín, Dalečín, okres Žďár nad Sázavou

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej je podmíněn zachováním služebnosti formou pošty Partner

Požadovaná cena

1700000