Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemek p.č. 1125/2 k.ú. Jetřichov

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-01-19

Telefon

956172112

E-mail

dana.perna@lesycr.cz

Osoba

Perná Dana

Útvar

LS 172

Katastrální území

Jetřichov, Jetřichov, okres Náchod

Parcelní číslo

1125/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

• Pozemek parc. č. 1125/2 o výměře 3 478 m2, s druhem pozemku ostatní plocha Předmětná nemovitá věc je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod na LV č. 265, pro katastrální území Jetřichov a obec Jetřichov.

Požadovaná cena

1100000