Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 573/21 Prodej pozemku p.č. st.29, p.č. 1363/2 k.ú. Travná u Javorníka

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-01-16

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Travná u Javorníka, Javorník, okres Jeseník

Parcelní číslo

st.29, p.č. 1363/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. st. 29, o výměře 268 m2, p.č. 1363/2 , ostatní plocha o výměře 256 m2

Požadovaná cena

170000