Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek p. č. 4845/32

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy České republiky

Platnost do

2023-01-15

Katastrální území

Modřany, Praha, okres Hlavní město Praha

Parcelní číslo

4845/32

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

ostatní plocha/jiná plocha

Požadovaná cena

2165000