Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe - spis S 821/21

Platnost do

2023-01-14

Telefon

956180106

E-mail

miluse.karasova@lesycr.cz

Osoba

Miluše Karasová

Útvar

Lesní správa Křivoklát

Katastrální území

Tmaň, Tmaň, okres Beroun

Parcelní číslo

506/6 oddělení GP z pozemku p.č. 506/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 506/6 druhem pozemku orná půda o výměře 450 m2v k.ú. Tmaň, odděleného GP z pozemku p.č. 506/1 v k.ú. Tmaň.

Požadovaná cena

450000