Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemek p. č. 1073/8 v k. ú. Hodkovičky a obci Praha

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy České republiky

Platnost do

2023-01-14

Telefon

722951139

E-mail

stedrav@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Václava Štědrá

Útvar

O31

Katastrální území

Hodkovičky, Praha, okres Hlavní město Praha

Parcelní číslo

1073/8

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p. č.1073/8 - ostatní plocha - jiná plocha - ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně

Požadovaná cena

358000