Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků parc. č. 1161/3, 1162/3, 1162/14, 1427/5, k. ú. Velatice a malé vodní nádrže Velatice

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-01-09

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Katastrální území

Velatice, Velatice, okres Brno-venkov

Parcelní číslo

1161/3, 1162/3, 1162/14, 1427/5

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Popis položky

Prodej pozemků parc. č. 1161/3, 1162/3, 1162/14, 1427/5, k. ú. Velatice a malé vodní nádrže Velatice

Požadovaná cena

454256