Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej pozemku

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe-spis S480/21

Platnost do

2023-01-08

Telefon

956233107

E-mail

jana.kotaskova@lesycr.cz

Osoba

Jana Kotásková

Útvar

Lesní správa Klášterec

Katastrální území

Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry, okres Chomutov

Parcelní číslo

241/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.p.č. 241/2, vodní plocha (vodní nádrž umělá) o výměře 129 m2 v k.ú. Kryštofovy Hamry

Požadovaná cena

6450