Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku

Atributy nabídky

Zakladatel

Mze-spis S 677/21

Platnost do

2023-01-08

Telefon

956233107

E-mail

jana.kotaskova@lesycr.cz

Osoba

Jana Kotásková

Útvar

Lesní správa Klášterec

Katastrální území

Rájov u Perštejna, Perštejn, okres Chomutov

Parcelní číslo

145/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku st.p.č. 145/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Rájov u Perštejna

Požadovaná cena

7000