Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1238/20/124 Prodej pozemku p.č. 645/2 k.ú. Horní Morava

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-01-07

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Horní Morava, Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí

Parcelní číslo

645/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p.č. 645/2 , ostatní plocha , ost. kom. o výměře 331 m2

Požadovaná cena

16881