Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe- spis S 136/19

Platnost do

2023-01-06

Telefon

956235112

E-mail

zdenka.rytirova@lesycr.cz

Osoba

Zdeňka Rytířová

Útvar

Lesní správa Litvínov

Katastrální území

Mstišov, Dubí, okres Teplice

Parcelní číslo

537/10, 539/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemků v k.ú. Mstišov. Jedná se o pozemek p.č. 537/10 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 1 402 m2, oddělený GP z pozemku p.č. 537/3 a pozemku p.č. 539/2 druhem pozemku vodní plocha o výměře 362 m2 oddělený GP z pozemku p.č. 539. Oba pozemky v k.ú. Mstišov.

Požadovaná cena

1587600


Přílohy