Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemky v k.ú. Sklenov, obec Hukvaldy

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2023-01-06

Telefon

956911111

E-mail

jan.mavrev@lesycr.cz

Osoba

Ján Mavrev

Útvar

Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava

Katastrální území

Sklenov, Hukvaldy, okres Frýdek-Místek

Parcelní číslo

st.548, 455/6 dle GP

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemek p.č. st.548 zastavěná plocha o výměře 71 m2, část pozemku p.č. 455/2 nově označena jako p.č. 455/6 o výměře 86 m2 v k.ú. Sklenov (uplatnění předkupního práva vlastníkem stavby)

Požadovaná cena

122000