Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 5 o výměře 244 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č.p. 86, stavba občanského vybavení a parc. č. 7 o výměře 72 m2, ostatní plocha, k. ú. Borkovany, obec Borkovany, LV č. 134, KÚ pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Hustopeče. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2023-01-06

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Radek Zeman

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Borkovany, Borkovany, okres Břeclav

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej je podmíněn zachováním služebnosti formou pošty Partner

Požadovaná cena

1270000