Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 1024 vč. stavby č. p. 213, pozemku p. č. 1025 vč. stavby bez čp/če a pozemku p. č. 1391/8 v k. ú. Petrov u Hodonína

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2022-12-25

Telefon

+420972235257

E-mail

Bogdanovski@spravazeleznic.cz

Osoba

Bogdanovski

Útvar

O31

Katastrální území

Petrov u Hodonína, Petrov, okres Hodonín

Parcelní číslo

1024, 1025, 1391/8

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p. č. 1024 vč. stavby č. p. 213, pozemku p. č. 1025 vč. stavby bez čp/če a pozemku p. č. 1391/8 v k. ú. Petrov u Hodonína

Požadovaná cena

5106000