Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1852/12 prodej pozemku pod stavbou a zahrady

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2022-12-24

Telefon

956236106

E-mail

filip.bohuminsky@lesycr.cz

Osoba

Ing. Filip Bohumínský

Útvar

LS Litoměřice

Katastrální území

Libochovice, Libochovice, okres Litoměřice

Parcelní číslo

st. 1426

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

parcela st. p. č. 1426 k.ú. Libochovice, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2, pod stavbou č. e. 2, stavba na pozemku není součástí pozemku, parcela p. p. č. 349/7, zahrada o výměře 1096 m2

Požadovaná cena

457200