Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 597/22 prodej pozemku v k.ú. Dolní Cerekev

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2022-12-24

Telefon

956191106

E-mail

zdenka.hejdova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Zdeňka Hejdová

Útvar

Lesní správa Pelhřimov

Katastrální území

Dolní Cerekev, Dolní Cerekev, okres Jihlava

Parcelní číslo

361/6

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o prodej dle GP vzniklého pozemku p.č. 361/6 v k.ú. Dolní Cerekev, ostatní plocha o výměře 474 m2

Požadovaná cena

77714