Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 94/22 prodej spoluvl. podílu k pozemku v k.ú. Útěchovičky

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2022-12-24

Telefon

956191106

E-mail

zdenka.hejdova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Zdeňka Hejdová

Útvar

Lesní správa Pelhřimov

Katastrální území

Útěchovičky, Útěchovičky, okres Pelhřimov

Parcelní číslo

390/17

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5/9 k lesnímu pozemku p.č. 390/17 v k.ú. Útěchovičky

Požadovaná cena

38094